Η θέση της Ελλάδας μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, σε συνδυασμό με τη μεγάλη τοπογραφική ποικιλότητα (πολλά νησιά, πλούσιο οριζόντιο και κάθετο διαμελισμό, πολλούς ποταμούς, ρέματα, κοιλάδες κ.α), την ποικιλία των γεωμορφολογικών σχηματισμών και των εδαφών και την κλιματική ποικιλότητα, εχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να διαθέτει μεγάλο βιολογικό πλούτο γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των χωρών της Ευρώπης που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας. Ιδιαίτερα σημαντικός ωστόσο είναι ο υψηλός βαθμός ενδημισμού, το ποσοστό δηλαδή των ειδώνπου συναντώνται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Κεντρικός στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η παραγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζύθων με τοπικό άρωμα και γεύση που θα αξιοποιούν τις γηγενείς ποικιλίες λυκίσκου.

…Ειδικότερα:

κατά την υλοποίηση της επένδυσης θα αξιοποιηθεί ο φυτογενετικός πλούτος του γηγενούς λυκίσκου καθώς θα απομονωθούν αυτόχθονες ποικιλίες, θα ταυτοποιηθούν γενετικά με προηγμένες μοριακές τεχνολογίες, θα χαρακτηριστούν ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν στη ζυθοποίηση με βιοχημικές μεθόδους και θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζύθων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ελληνικά αρώματα και γεύση, ενισχύοντας όχι μόνο τον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα αλλά και τον τουριστικό μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων που θα αξιοποιούν τους συγκεκριμένους ζύθους σε βιωματικές δράσεις αγροτουρισμού.

Το παρόν έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου το οποίο μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις σε διαφορετικούς τομείς θα αναπτύξει νέα υψηλής ποιότητας ζύθους με τοπικά αρώματα και γεύση αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Ελλάδας, εισάγοντας τη χώρα γενικότερα σε ένα πεδίο στο οποίο η οικονομική δραστηριότητα έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.