Συλλογή και καλλιέργεια γηγενών ποικιλιών λυκίσκου

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή 160 φυτών Λυκίσκου σε 34 διαφορετικές θέσεις.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ