Κεντρικός στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η παραγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζύθων με τοπικό άρωμα και γεύση που θα αξιοποιούν τις γηγενείς ποικιλίες λυκίσκου. Ειδικότερα κατά την υλοποίηση της επένδυσης θα αξιοποιηθεί ο φυτογενετικός πλούτος του γηγενούς λυκίσκου καθώς θα απομονωθούν αυτόχθονες ποικιλίες, θα ταυτοποιηθούν γενετικά με προηγμένες μοριακές τεχνολογίες, θα χαρακτηριστούν ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν στη ζυθοποίηση με βιοχημικές μεθόδους και θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζύθων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ελληνικά αρώματα και γεύση, ενισχύοντας όχι μόνο τον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα αλλά και τον τουριστικό μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων που θα αξιοποιούν τους συγκεκριμένους ζύθους σε βιωματικές δράσεις αγροτουρισμού (π.χ. η γευσιγνωσία, η πειραματική παραγωγή προϊόντων) υποστηρίζοντας το branding της Στερεάς Ελλάδας.

  1. Αξιοποίηση και διατήρηση γηγενών ποικιλιών λυκίσκου.
  2. Πιστοποίηση των γηγενών ποικιλιών λυκίσκου
  3. Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων των τοπικών ποικιλιών λυκίσκου που θα είναι ταυτοποιημένες γενετικά και για τις οποίες θα υπάρχει πλήρης χαρακτηρισμός ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κώνων.
  4. Η παραγωγή ποιοτικών ζύθων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ελληνικά αρώματα και γεύση, αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση του κλάδου αλλά και στην ενίσχυση των εξαγωγών λόγω της ανάδειξης των τοπικών χαρακτηριστικών, όπως συνέβη παλιότερα με τα ελληνικά κρασιά
  5. Aνάδειξη ενός νέου πεδίου στον οποίο είναι δυνατόν να επενδύσουν και άλλες επιχειρήσεις για να αναπτύξουν νέα προϊόντα ζύθων ή άλλων ποτών.
  6. Η υλοποίηση της επένδυσης δημιουργεί ένα δίκτυο πραγματικής συνεργασίας το οποίο αξιοποιεί στο έπακρο την εξειδίκευση του κάθε φορέα ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα ωφέλη από τη στενή συνεργασία επιχειρήσεων – Πανεπιστημίων προς όφελος της ανάπτυξης της οικονομίας της Περιφέρειας και της χώρας γενικότερα.