Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 στις 19.00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παπασιοπούλου 2-4, θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα με τίτλο «Μοριακή ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτόχθονων ποικιλιών λυκίσκου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζύθων με ονομασία προέλευσης» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει την παρουσίαση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Μοριακή ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτόχθονων ποικιλιών λυκίσκου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζύθων με ονομασία προέλευσης, ΠΑΖΛ (Παραγωγή Ανάλυση Ζύθων Λυκίσκου)», καθώς και των στόχων, των επιτευγμάτων και της αναμενόμενης απήχησής του, και τέλος την μπύρα  που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου με ελληνικά αρώματα και γεύση.

Στο συνεργατικό σχήμα συμμετέχουν η εταιρία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», το Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κεντρικός στόχος του παρόντος έργου είναι η παραγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζύθων με τοπικό άρωμα και γεύση που θα αξιοποιούν τις γηγενείς ποικιλίες λυκίσκου. Η παραγωγή ποιοτικών ζύθων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ελληνικά αρώματα και γεύση, αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση του κλάδου αλλά και στην ενίσχυση των εξαγωγών λόγω της ανάδειξης των τοπικών χαρακτηριστικών, όπως συνέβη παλιότερα με τα ελληνικά κρασιά. Το έργο προσβλέπει στην ενίσχυση του τοπικού αγροδιατροφικού τομέα αλλά και του τουρισμού μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων που θα αξιοποιούν τους συγκεκριμένους ζύθους σε βιωματικές δράσεις αγροτουρισμού (π.χ. η γευσιγνωσία, η πειραματική παραγωγή προϊόντων) υποστηρίζοντας το branding της Στερεάς Ελλάδας. Έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων των τοπικών γηγενών λυκίσκων που είναι ταυτοποιημένοι γενετικά, βιοχημικά και βιολογικά ώστε να υπάρχει πλήρης χαρακτηρισμός ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Η υλοποίηση της επένδυσης δημιούργει ένα δίκτυο πραγματικής συνεργασίας το οποίο αξιοποιεί στο έπακρο την εξειδίκευση του κάθε φορέα ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα οφέλη από τη στενή συνεργασία επιχειρήσεων – Πανεπιστημίων προς όφελος της ανάπτυξης της οικονομίας της Περιφέρειας και της χώρας γενικότερα.

Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014 – 2020, ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στο πλαίσιο της δράσης: «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στους τομείς της RIS3» (Κωδικός πράξης: ΣΤΕΡ1-0026139).

Βίντεο παρουσίασης Ημερίδας Ερευνητικού Έργου